Соціологія (Питання до іспиту, екзамену, шпори, шпаргалки)

Тема Соціологія (Питання до іспиту, екзамену, шпори, шпаргалки)
Предмет Социология
Вид работы Контрольная
Год написания 2011
Оглавление Соціологія
Питання до екзамену
1. Поняття соціологічного дискурсу. Ю. Хабермас. М. Фуко та Е. Гідденс та їх ідея дискурсу 4
2. Соціологічний метод та етапи його еволюції 5
3. Класична метафізична та посткласична позитивна соціологія 6
4. Постмодерна соціологія 8
5. Соціологія європейського протомодерну. О. Конт і Г. Спенсер 8
6. Соціологія права в системі суспільствознавства 9
7. Предмет і метод соціології права 10
8. Структура та функції соціології права 11
9. Соціологічний підхід до права в Росії в XIX - на початку XX ст. 12
10. Філософські основи сучасної німецької соціологічної традиції 13
11. «Юридична соціологія права» Ж. Карбон'є та її зміст 14
12. Раціоналізм американської соціології права 15
13. Р.Паунд про право як засіб соціального контролю 15
14. Парсонс про роль права як інструменту соціальної інтеграції 17
15. Соціально-психологічна концепція права Г.Тарда 18
16. Солідаризм М.М Ковалевського 19
17. Соціальна зумовленість права Б.О. Кістяківського 20
18. Теорія соціальних зв'язків С.С. Дністрянського 20
19. М.Ю. Шаповал про право як складний соціальний чинник 21
20. Соціологічне розуміння права і держави В. Старосольським 22
21. Поняття соціальної зумовленості права 23
22. Методи вивчення правоутворюючого інтересу 23
23. Критерії визначення правової природи соціальних норм 24
24. Соціальні функції права 26
25. Соціальний механізм дії права 29
26. Поняття ефективності законодавства 30
27. Поняття правової соціалізації 30
28. Об'єктивне і суб'єктивне в процесі правової соціалізації 31
29. Правова культура як фактор правової соціалізації 32
30. Психологічний механізм соціалізації 33
31. Соціологічна система соціального контролю 34
32. Поняття і структура юридичного конфлікту 35
33. Особливості кримінального конфлікту 36
34. Загальна характеристика соціально-правових конфліктів на постсоціалістичному просторі 37
35. Загальна характеристика соціальної норми і девіантної поведінки 38
36. Причини та соціальні фактори девіантної поведінки 40
37. Соціальний механізм девіації 40
38. Проблеми девіації в сучасній Україні 41
39. Р. Мертон про соціальну та правову аномію 42
40. Теорії злочинності 44
41. Специфіка соціологічного аналізу злочину 46
42. Громадянське суспільство, його ознаки і принципи життєдіяльності (соціологічний аспект) 47
43. Основні характеристики та конституційні засади правової держави 47
44. Права та свободи людини і громадянина у «дзеркалі» громадської думки 48
45. Соціальна справедливість і проблеми соціальної стратифікації 49
46. Соціологічні проблеми бідності і соціальна справедливість 50
47. Сутність правового нігілізму і соціальна справедливість 52
48. Поняття громадської думки 53
49. Проблеми інституціалізації громадської думки 54
50. Законодавець і громадська думка 55
51. Теоретична підготовка дослідницької програми 56
52.Методи збору соціально-правової інформації 57
53. Експеримент в соціології права 57
54. Соціальна інженерія 58
55. Соціологія хаосу та порядку 59
56. Соціум як система і структура 60
57. Психосоціологія нормативної поведінки 61
58. Екзистенціальна психосоціологія мотиваційних суперечностей 61

Введение
Кол-во страниц 62
Стоимость 144 грн. / 600 руб.
Номер работы 4716

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >