Теорія і практика художньої творчості (шпори, шпаргалки, питання на іспит)

Тема Теорія і практика художньої творчості (шпори, шпаргалки, питання на іспит)
Предмет Разное
Вид работы Разное
Год написания 2011
Оглавление 1. Роль і співвідношення емоційних та раціональних чинників художньої творчості 2
2. Походження терміна герменевтика, найдавніші форми тлумачення текстів. Основні положення інтерпретаційніх концепцій Ф. Шляйєрмахера, В. Дільтея. 4
3. Розвиток літературної герменевтики в працях М.Гайдеггера, Ґ.Ґадамера, Ж.Дерріди, П.Рікера. 6
4. Європейські психологи, попередники З.Фройда та І.Франка (Ґ.Штайнталь, М.Дессуар, Вундт). Трактат «Із секретів поетичної творчості» - наукове проникнення в психологію творчого акту, побудоване як на працях попередників, так і на основі автоінтроспекції (самоспостережень). 9
5. Колізія «Франко і модерністи». Основні ідеї трактату в сув'язі з твердженнями статті «Література, її завдання і найважніші ціхи». Завдання чи функції? Заперечення заперечення чи «екстреми ся стрічають»? Бути «цілим чоловіком» і/чи служити громаді, ідеї? 12
5. Колізія «Франко і модерністи». Основні ідеї трактату в сув'язі з твердженнями статті «Література, її завдання і найважніші ціхи». Завдання чи функції? Заперечення заперечення чи «екстреми ся стрічають»? Бути «цілим чоловіком» і/чи служити громаді, ідеї? 12
6. Народність - категорія соціологічна чи/і художня, зокрема з погляду рецептивної естетики (В.Ізер, Г.-Р.Яусс)? Чи корелюється вона з категорією досвіду та канону в сучасних інтерпретаціях (Р.Нич, Г.Блум, «пізній» І.Гассан, колишній теоретик постмодернізму). 14
7. Засади психоаналізу З.Фройда та їх поширення на художню творчість. Учень З.Фройда В.Франкл про непродуктивність генералізації будь-яких підходів до літературної творчості, в тому числі й фройдизму. 17
8. Архетипний аналіз (К.-Ґ.Юнґ, Н.Фрай). 20
9. Психолінгвістична теорія літератури О.Потебні (структура слова і словесного твору; гносеологія, онтологія, аксіологія). 23
10. Феноменологія (Р.Інгарден, Ж.-П.Рішар). Поняття «рівнів» і сфер художнього твору: спільне й відмінне. 26
11. Екзистенціалізм (Ж.-П.Сартр, С.Кіркегор та ін). Поняття екзистенціалів і художніх концептів 28
12. Теорії діалогізму, поліфонії, карнавалізації, сміхової культури (М.Бахтін, Р.Рорті). 31
12. Теорії діалогізму, поліфонії, карнавалізації, сміхової культури (М.Бахтін, Р.Рорті). 31
13. Постмарксистські тлумачення художньої творчості. Прокоментуйте вислів А.Компаньйона: «Французька теорія літератури стала останнім європейським авангардом», який виник «завдяки щасливій і нетривалій зустрічі формалізму і марксизму» 34
13. Постмарксистські тлумачення художньої творчості. Прокоментуйте вислів А.Компаньйона: «Французька теорія літератури стала останнім європейським авангардом», який виник «завдяки щасливій і нетривалій зустрічі формалізму і марксизму» 34
14. Структуралізм і семіотика (К.Л.Стросс, Р.Якобсон, Р.Барт, У.Еко, Ю.Лотман) 36
15. Постструктуралізм та деконструктивізм (М.Фуко, Ж.Дерріда, П. де Ман, Р.Барт). 38
16. Феміністичні (джендерні) студії (Ю.Крістева, Е.Шовалтер), їхні українські послідовники. Мовчазне (непочуте) опонування вітчизняного фольклору. 40
17. Постколоніальні дослідження (С.Слемон, Г.Тіффін, Г.Ч.Співак, Е.Саї'д, Г.Бгабга та ін.), українські версії (Т.Гундорова, В.Балдинюк та ін.). Позиція П.Іванишина. 43
18. Спільне й відмінне у вульгарно-соціологічному, панфілософському, панпсихоаналітичному, гей-лесбійському та інших нефілологічних підходів до літератури. 45
19. «Руйнування поетики» (Ю.Крістева). Поетика і стиль, їх різнотлумачення, види. Спроба уподібнення/розподібнення. 48
20. Художність: джерела, чинники у вимірах поетики/стилю 50
21. Питання про «красиве і корисне» в естетиці, його різнотлумачення в дискусіях про суть і «завдання» літератури. Естетика і прагматика тексту як інформаційного продукту. 52


Введение
Кол-во страниц 56
Стоимость 240 грн. / 1000 руб.
Номер работы 4782

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >