Технічні засоби автоматизації

Тема Технічні засоби автоматизації
Предмет Разное
Вид работы Контрольная
Год написания 2008
Оглавление
1 Зобразити графічно схеми фотоелектричного перетворення і проаналізувати принципи її дії 3
2 Дати характеристику реостатним датчикам. Проаналізувати функцію перетворення реостатного датчика: Uвих=(U/R)r=(U/I)X=KX 4
3 Знайти значення опору платинового терморезистора при температурах вимірюваного середовища Т=50,100,1500С, якщо при Т=00С RTo=100Ом 10
Список використаної літератури 12

Введение
Список литературы
Кол-во страниц 12
Стоимость 120 грн. / 500 руб.
Номер работы 75222

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >