Створення електронного підручника з курсу вищої математики (+ підручник)

Тема Створення електронного підручника з курсу вищої математики (+ підручник)
Предмет Разное
Вид работы Диплом
Год написания 2008
Оглавление Вступ 3
1. Передпроектне дослідження 5
1.1. Принципи створення електронних навчальних засобів 5
1.2. Класифікація електронних засобів навчального призначення 9
1.3. Структура електронних підручників 14
1.4. Технологія створення електронних підручників 15
1.5. Формати електронних книг 18
1.6. Класифікація засобів створення електронних підручників 23
2. Технічне завдання 27
2.1. Загальні положення 27
2.2. Назначение и цели создания системы 28
2.3. Характеристика об’єкту автоматизації 28
2.4. Вимоги до системи 29
2.5 Склад та зміст робіт по створенню системи 29
2.7. Вимоги до чисельності і кваліфікації персоналу системи і режиму його роботи 31
2.8. Вимоги до експлуатації, технічного обслуговування, ремонту і зберігання компонентів системи 31
2.9. Вимоги до захисту інформації від несанкціонованого доступу 31
2.10. Вимоги по збереженню інформації при аваріях 32
2.11. Вимоги до захисту від впливу зовнішніх дій 32
2.12. Вимоги до патентної чистоти 32
2.13. Вимоги по стандартизації і уніфікації 32
2.14. Порядок контролю і прийому системи 33
3. Техноробочий проект 34
3.1. Цілі створення електронного підручника та автоматизовані функції 34
3.2. Характеристики функціональної структури електронного підручника 35
3.3. Методи розвязку задачі 36
3.4. Вибір та обгрунтування програмних засобів 37
3.5. Методи та засоби розробки системи 39
4. Інформаційна безпека 56
4.1. Проблеми захисту інформації в локальних мережах і у мережі Інтернет 56
4.2. Захист інформації в електронному підручнику. 64
5. Економічне обгрунтування розробки програмного продукту 68
5.1. Оцінка науково-технічного рівня розробки 68
5.2. Визначення витрат на створення програмного продукту 71
5.3. Розрахунок витрат на оплату праці розробників програмного забезпечення 71
5.3.1. Календарний план 72
5.3.2. Розрахунок середньої годинної оплати програміста 73
5.4. Витрати, пов’язані з розробкою програми на ПЕОМ 74
5.4.1. Розрахунок річного фонду часу роботи ПЕОМ 75
5.4.2. Фонд заробітної плати обслуговуючого персоналу 75
5.4.3. Амортизаційні відрахування 75
5.4.6. Витрати на матеріали 77
5.4.7. Непрямі витрати 77
5.4.8. Повні витрати на експлуатацію ПК 77
5.5. Загальні витрати на створення програмного комплексу 78
6. Охорона праці 79
6.1. Загальні положення 79
6.2. Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих чинників на етапі експлуатації і заходи щодо їх усунення 79
6.3. Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих чинників, пов'язаних з робочим місцем розробника 80
6.3.1. Вплив небезпечних і шкідливих чинників на розробника 80
6.3.2. Виробнича санітарія 83
6.4. Пожежна профілактика 97
6.5. Обов’язки користувача 99
7. Розробка рекомендацій щодо захисту оператора ПЕОМ від дії СДОР 101
7.1. Методика оцінки хімичної загрози 101
7.2. Вихідні дані: 107
7.3. Коротка характеристика СДОР та перша медична допомога при ураженні 107
7.4. Визначення параметрів зони хімічного зараження. 108
7.5. Визначення терміну вражаючої дії СДОР 108
7.6. Визначемо можливі втрати людей. 109
7.7. Визначення режиму хімічного захисту 109
7.8. Визначення заходів щодо захисту населення та працівників підприємства від ураження сірководнем 109
Висновки ………. ……………..……………………………………………….117
Література 119

Введение
Список литературы
Кол-во страниц 120
Стоимость 600 грн. / 2500 руб.
Номер работы 3828

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >