Страховий менеджмент

Тема Страховий менеджмент
Предмет Разное
Вид работы Разное
Год написания 2012
Оглавление Завдання 1. 3
Проаналізувати структуру страхового портфеля обраних студентом трьох страховиків, що займаються страхуванням життя, за останні три роки. Зробити висновки. Скласти рейтинг страховиків за наступними показниками: страхові премії, страхові виплати, рівень виплат, сплачені статутні фонди (капітал), страхові резерви, гарантійний фонд, структура активів. 3
За результатами складеного рейтингу, визначити страховиків, які забезпечать надійне виконання страхових зобов’язань за договорами страхування з підприємством-базою практики (місцем роботи) виходячи зі специфіки його діяльності та наявних об’єктів страхування. 3
Завдання 2. Описати технологію здійснення первинного фінансового моніторингу в страхових організаціях 6
Завдання 3. 16
Дослідити переваги та недоліки в підходах до оподаткування страховиків податком на прибуток. На основі даних опублікованої фінансової звітності страхової компанії: Балансу (Додаток до П(С)БУ 2) та Звіту про фінансові результати (Додаток до П(С)БУ 3) – здійснити розрахунок величини податку на прибуток від страхової діяльності за чинним порядком та на загальноприйнятих засадах. Порівняти отримані результати та зробити висновок про доцільність переходу страховиків на загальні умови оподаткування. 16
Список літератури 22
Додатки 24

Введение
Список литературы
Кол-во страниц 25
Стоимость 144 грн. / 600 руб.
Номер работы 5252

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >