Організація обліку, аналізу і аудиту запасів підприємства в системі управління оборотними активами

Тема Організація обліку, аналізу і аудиту запасів підприємства в системі управління оборотними активами
Предмет Разное
Вид работы Диплом
Год написания 2009
Оглавление ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи обліку, аналізу і аудиту запасів підприємства 5
1.1 Сутність запасів як складової оборотних активів підприємства та об’єкту обліку 5
1.2 Класифікація, оцінка запасів при надходженні та вибутті 13
1.3 Аналіз нормативної та огляд спеціальної літератури з питань обліку, аналізі аудиту запасів 18
1.4 Організаційно-економічна характеристика базового підприємства 23
РОЗДІЛ 2 Організація обліку запасів підприємства 33
2.1 Організація обліку запасів на підприємстві та документальне забезпечення операцій з запасами 33
2.2 Аналітичний та синтетичний облік виробничих запасів 43
2.3 Особливості податкового обліку запасів 67
2.4 Відображення інформації про запаси у звітності підприємства 70
РОЗДІЛ 3 Організація аналізу запасів підприємства 73
3.1 Мета, завдання, інформаційна база та методи аналізу запасів 73
3.2 Аналіз структури запасів підприємства 76
3.3 Аналіз динаміки запасів підприємства 81
РОЗДІЛ 4 Організація і методика аудиту запасів підприємства 86
4.1 Основні концепції зовнішнього аудиту запасів підприємства 86
4.2 Організація і методика зовнішнього аудиту запасів 95
4.3 Внутрішній аудит запасів підприємства 104
ВИСНОВКИ 113
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 116
ДОДАТКИ 120

Введение
Список литературы
Кол-во страниц 130
Стоимость 240 грн. / 1000 руб.
Номер работы 75389

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >