Облік і аудит витрат та аналіз собівартості виробництва продукції ДП «ЗАВОД 410 ЦА»

Тема Облік і аудит витрат та аналіз собівартості виробництва продукції ДП «ЗАВОД 410 ЦА»
Предмет Разное
Вид работы Диплом
Год написания 2013
Оглавление ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, АУДИТУ ВИТРАТ ТА АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ 7
1.1 Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗАВОД 410 ЦА», його галузеві особливості та оцінка фінансового стану 7
1.2 Економічна суть витрат та собівартості виробництва продукції 14
1.3 Нормативно-правова база регулювання обліку та аудиту, та огляд спеціальних літературних джерел 20
РОЗДІЛ 2 ОБЛІК ВИТРАТ СОБІВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ 27
2.1 Організація обліку витрат собівартості виробництва продукції 27
2.2 Документальне оформлення витрат та собівартості виробництва продукції 30
2.3 Аналітичний та синтетичний облік витрат собівартості виробництва продукції 36
2.4 Відображення інформації щодо об’єкту витрат та собівартості у звітності 41
2.5 Удосконалення організації та методології обліку витрат собівартості виробництва продукції 45
РОЗДІЛ 3. Аналіз витрат собівартості виробництва продукції 48
3.1 Економічна сутність, тема і завдання та джерела інформації аналізу витрат та собівартості 48
3.2 Аналіз витрат та собівартості виробництва продукції 52
3.3 Факторний аналіз витрат та собівартості 62
3.4 Виявлення резервів та обґрунтування заходів щодо їх впровадження. 75
РОЗДІЛ 4 ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ СОБІВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ 79
4.1 Організація проведення аудиту витрат та собівартості виробництва продукції 79
4.2 Методика проведення аудиту витрат собівартості виробництва продукції 83
4.3 Узагальнення результатів проведення аудиторської перевірки 94
РОЗДІЛ 5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІВНИКІВ НА ДП «ЗАВОД 410 ЦА» 98
5.1. Порядок розроблення інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки на ДП «ЗАВОД 410 ЦА» 98
5.2. Забезпечення умов з техніки безпеки і охорони праці облікових працівників 102
5.3. Напрями покращення умов охорони праці з метою зменшення рівня професійних захворювань та професійного травматизму на підприємстві 107
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 109
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 113
ДОДАТКИ 119

Введение
Список литературы
Кол-во страниц 120
Стоимость 600 грн. / 2500 руб.
Номер работы 5299

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >