Обгрунтування господарських рішень

Тема Обгрунтування господарських рішень
Предмет Разное
Вид работы Контрольная
Год написания 2008
Оглавление ЗМІСТ

1. Основні методи аналізу господарських рішень. 3
2. Види і зміст інформації про зовнішнє середовище підприємства 4
3. Особливості розробки та обґрунтування інвестиційних проектів 5
4. Методологічні рекомендації з оцінки ефективності інвестиційних проектів та їх вибору для фінансування 7
Задача 1. 8
Підприємство придбало п’ять нових мийних машин вартістю 7500 грн. кожна. За рік на кожній машині можна вимити 90000 автомобілів. Ціна мийки – 40 грн. при собівартості 34 грн. Термін служби машин такого класу – 5 років. Визначити економічний ефект від експлуатації нових машин.
Задача 2. 9
Перед менеджером постала проблема вибору з двох альтернативних варіантів проектів. Перший проект передбачає початкові інвестиції в обсязі 140 тис.грн., другий – 165 тис.грн. Від реалізації першого проекту очикується отримання таких грошових потоків: за перший рік – 25 тис.грн., за другий – 69 тис.грн., за третій – 70 тис.грн., за четвертий – 70 тис.грн. Від реалізації другого проекту протягом шести років очікується надходження постійних річних грошових потоків у розмірі 50 тис.грн. Для дисконтування сум грошових потоків менеджер прийняв такі ставки дисконту: для першого – 10%., для другого – 12%. Який проект обере менеджер, якщо буде порівнювати їх за показником чистої теперішньої вартості?
Задача 3. 10
Компанія розглядає два інвестиційні проекти, кожен з яких передбачає виготовлення нових видів даної продукції. Дані про сподівані доходи цих інвестиційних проектів по роках показано в табл..1.
Первісні вкладення капіталу в проекти складаються з двох частин: 85% фінансується за рахунок позики банку з річною ставкою 12%, решта – за рахунок інвесторів через передплату звичайних акцій. Загальна вартість капіталовкладень в 1 рік – 120 тис.грн., рівень систематичного ризику проекту – 1,1. Безризикова ставка доходу – 10% , середньо ринкова дохідність – 15%.
Необхідно: 1) розрахувати критерії оцінки проектів: чистий приведений дохід, строк окупності проект й індекс прибутковості, враховуючи структуру капіталу та рівень ризику проектів; 2) оцінити, який з запропонованих проектів більш привабливий для впровадження; 3) визначити, як зміниться рівень систематичного ризику та сподіваної дохідності компанії після впровадження проекту, якщо керівництво компанії 30% власного капіталу вкладе в новий проект, а решту в наявні проекти компанії.
Задача 4. 14
За планом реструктуризації для підвищення конкурентоспроможності товару сегмент його ринку збільшився на 6,5%. Базовий обсяг продажу товару підприємства склав 8,9 млн.грн., умовно-постійні витрати знизилися на 3,6%. Частка умовно-постійних витрат у собівартості продукції складає 45% Базова собівартість – 7,8 млн.грн. Витрати на підвищення конкурентоспроможності продукту склали за проектом 1250 тис.грн. Розрахувати показники ефективності підвищення конкурентоспроможності товару фірми.
Список літератури 16

Введение
Список литературы
Кол-во страниц 15
Стоимость 240 грн. / 1000 руб.
Номер работы 75260

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >