Мікроекономіка

Тема Мікроекономіка
Предмет Микроэкономика
Вид работы Контрольная
Год написания 2015
Оглавление Теоретичні питання 3
1. Предмет мікроекономіки 3
11. Вибір споживача 4
21. Поняття та особливості характеристик «нормального» та товару «низької категорії» 8
31. Витрати виробництва в довгостроковому періоді 8
41. Характерні риси ринку в умовах олігополії 12
Практична частина 16
Задача 1 16
Розрахуйте загальні витрати та граничні витрати й отриманні результати занесіть у таблицю.
Задача 2 18
Студент читає журнали й слухає музику, записану на СD диски. У таблиці показана корисність, що він отримує від споживання різної кількості журналів і дисків.
Ціна журналу - 1,5 грн., ціна СD диску - 7,5 грн. Припустимо, що звичайно студент купує 2 диски й 10 журналів.
Дайте відповідь на наступні питання:
1. Скільки грошей витрачає студент на покупку цієї кількості дисків і журналів? Запишіть рівняння бюджету споживача.
2. Яку корисність він отримує від споживання такої комбінації товарів?
3. Розрахуйте граничну корисність, що він отримує від споживання дисків і журналів.
4. Яку корисність він отримає, якщо весь свій бюджет буде витрачати на покупку дисків?
5. При якій комбінації двох товарів корисність виявиться максимальною? Яку корисність отримає споживач при споживанні оптимального набору товарів?
Задача 3 21
Ціна одиниці товару Х дорівнює 8 грн, а ціна одиниці товару У дорівнює 4 грн. Звичайно споживач купує 6 штук товару Х и 12 штук товару У.
1) Побудуйте бюджетну лінію.
2) Якщо ціна на товар Х знизилася до 6 грн., а ціна на товар У зросла до 6 грн, при постійному бюджеті, то як при цьому зміниться бюджетна лінія?
3) Визначите коефіцієнт нахилу бюджетної лінії до осі ОХ до і після зміни ціни.
Задача 4 23
Для підприємства характерні такі дані про витрати:
Розрахуйте АТС, АVС, АFС, МС при цих умовах виробництва.
Задача 5 25
Крива попиту на футбольні м'ячі описується таким рівнянням: QD = 600 - 2Р, де Р - ціна, QD - обсяг попиту на місяць.
Крива пропозиції описується рівнянням: QS = 300 + 4Р, де QS - обсяг пропозиції на місяць.
а) які рівноважна ціна і рівноважний обсяг на ринку?
б) припустимо, що «стеля» ціни футбольного м'яча - 10 грн. Підрахувати дефіцит, що виникне на ринку.
Список використаних джерел 26

Введение
Список литературы
Кол-во страниц 26
Стоимость 120 грн. / 500 руб.
Номер работы 8136

Заполните форму покупки работы

следующая работа >