Механізм управління служби економічної безпеки на прикладі підприємства

Тема Механізм управління служби економічної безпеки на прикладі підприємства
Предмет Разное
Вид работы Диплом
Год написания 2013
Оглавление ВСТУП 2
Розділ 1. Теоретичні аспекти економічної безпеки підприємства 6
1.1Поняття та економічнийзмістекономічноїбезпекипідприємства 6
1.2 Методи оцінювання рівня економічної безпеки підприємства 18
1.3 Можливі загрози та напрями організації економічної безпеки на підприємстві 26
Розділ ІІ. Аналізефективностіфінансовогоуправлінняпідприємством (на прикладіПрАТ «Олбест») 39
2.1. Аналізвиробничо-господарськоїдіяльностіпідприємства 39
2.2.Діагностика фінансового стану підприємстваПрАТ «Олбест» за різнихметодичнихпідходів 54
2.3. Оцінка безпеки ймовірності банкрутства ПрАТ «Олбест» 75
Розділ 3. Шляхи вдосконаленняуправлінняекономічноюбезпекоюна підприємства 85
ВИСНОВКИ 103
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 106
ДОДАТКИ 110
Введение
Список литературы
Кол-во страниц 130
Стоимость 660 грн. / 2750 руб.
Номер работы 5291

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >