Комп’ютерна схемотехніка (Завдання № 3) ТЕМА: «Розробка обчислювача на ПЛІС»

Тема Комп’ютерна схемотехніка (Завдання № 3) ТЕМА: «Розробка обчислювача на ПЛІС»
Предмет Разное
Вид работы Курсовая
Год написания 2008
Оглавление 1. Технічне завдання
На основі ПЛІС розробити обчислювач, який реалізує:
 обчислювальні команди (в ЛСМ);
 пересилки RGRAM ↔ RAMS;
 умовні переходи;
 безумовні переходи.

Блок керування операціями (СОP), реалізувати на основі розподілювача сигналів:
Y1 – вибірка команди (звернення до пам’яті);
Y2 – виконання операції;
Y3 – запис результату;
Y4 – формування адреси наступної команди (+k).

Представлення чисел – Прямий Код.
Тип операції – спосіб множення зі збереженням n розрядів.
Програма виконання багатотактних операцій, розроблена для випадку, коли операнди знаходяться в RAMS. Результат повинен бути занесений в RAMS.

Накреслити схеми:
 структурну схему всього обчислювача;
 функціональні схеми розроблених блоків;
 принципову схему однієї комутованої комірки (КК) ПЛІС.

Послідовність проектування CTR на PLM:
Побудова ICTR, LSM, RAM, CPU:

1) на PLMT з параметром N1 – кількість входів, побудувати n-розрядний ICTR, який реалізує мікрооперації: WR-запис; R – скидання; +1; +2; +3;.....+k.
Індивідуальне завдання: N1=7; k1=6; n1=16 розрядів для ICTR.

2) на PLMT з параметром N2, побудувати n-розрядний суматор і блок виконання порозрядних логічних операцій LSM на k2-мікрооперацій, що забезпечує алгоритмічну повноту. LSM повинен формувати ознаки:
RZ (нульовий результат);
SI (знак);
CO (перенос);
L1 (зсув вліво);
L0 (зсув вправо).
Індивідуальне завдання: N2=9; k2=12; n2=24 розрядів.

3) на PLMT з параметром N3, розробити RAM ємністю М, n3-розрядних слів, з однонаправленими шинами.
Індивідуальне завдання: М=256 16-розрядних слів; N3=11 з керованою синхронізацією.
ЗМІСТ

1. Технічне завдання 4
2. Пояснювальна записка 5
2.1. Структурна схема CPU 5
2.2. Опис циклу виконання команд 5
2.3. Структурна схема та принцип роботи PLMT 6
3. Проектування окремих вузлів обчислювача 7
3.1. Проектування лічильника команд 7
Проектування RG 7
Проектування SM 9
Проектування лічильника СTR 10
3.2. Проектування арифметико-логічного пристрою АЛП 14
Побудова вхідного каскаду 14
Побудова другого каскаду LSM 17
Побудова третього каскаду LSM 18
Формування ознак 20
3.3. Проектування RAM 20
3.4. Регістр прапорців і регістр команд 23
4. Список літератури 24

Введение
Список литературы
Кол-во страниц 24
Стоимость 360 грн. / 1500 руб.
Номер работы 3342

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >