Кіберсквотерство в Україні. Постановка проблеми та правове запобігання

Тема Кіберсквотерство в Україні. Постановка проблеми та правове запобігання
Предмет Разное
Вид работы Реферат
Год написания 2008
Оглавление Кіберсквотерство в Україні: постановка проблеми та правове запобігання 2

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завдяннями 2

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спираються автори, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття 4

3. Формування цілей роботи (постановка завдання) 5

4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів 5

5. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напряму 20

6. Бібліографія і посилання 23

Введение
Список литературы
Кол-во страниц 23
Стоимость 240 грн. / 1000 руб.
Номер работы 75261

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >