Політологія (відповіді на питання до екзамену, шпори, шпаргалки)

Тема Політологія (відповіді на питання до екзамену, шпори, шпаргалки)
Предмет Политология
Вид работы Контрольная
Год написания 2011
Оглавление 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна 2
2. Об’єкт і предмет політології. Її взаємодія з іншими науками 3
3. Методи політології 4
4. Функції політології 5
5. Поняття «політики» 6
6. Основні концепції політики 7
7. Структура і функції політики 8
8. Політична думка Стародавнього сходу (Конфуцій, даосизм, легізм) 9
9. Політичні доктрини античності 10
10. Платон про державу політику та закон 11
11. Політика, мораль, держава і демократія у вченні Арістотеля 12
12. Римське право і політика 13
13. Основні риси політичної думки епохи Середньовіччя 14
14. Політична думка епохи Відродження (Ренесансу) 15
15. Політичні вчення епохи реформації 16
16. Н. Макіавеллі про політику 17
17. Політичні ідеї європейського соціалізму XVI-XVII ст. 18
18. Теорія природного права та суспільного договору (Грацій, Гоббс, Спіноза, Локк) 19
19. Раціоналістичне трактування політики у працях французьких просвітників (Монтескє, Руссо) 20
20. Політичні вчення в США в період боротьби за незалежність (Пейн, Гвмільтон, Адамс) 21
21. Політико-правові вчення в Німеччині в ХVІІІ-ХІХ ст. 22
22. Основні віхи політичної думки першої половини ХХ ст. 23
23. Розвиток світової політичної думки після Другої Світової війни 24
24. Памятки політичної думки Київської держави 25
25. Політична думка України від XIV до козацько-гетьманської доби 26
26. Політична думка України у козацько-гетьманську добу 27
27. Українська політична думка ХІХ ст. 28
28. Українська політична думка першої половини ХХ ст. 29
29. Поняття та основні риси громадського суспільства 30
30. Особливості формування громадянського суспільства в Україні 31
31. Поняття і структура політичної системи 32
32. Типологія політичних систем 33
33. Політична система України 34
34. Поняття держави. Теорії виникнення держави 35
35. Основні ознаки та функції держави 36
36. Форми державного правління та національно-територіального устрою держави 37
37. Концепція правової держави 38
38. Соціальна держава 39
40. Характерні ознаки демократичного, авторитарного та тоталітарного політичних режимів 40
39. Сутність політичного режиму 41
41. Поняття, природа та риси політичної влади 42
42. Концептуальні підходи до проблеми політичної влади 43
43. Ресурси політичної влади, її функції та тенденції розвитку 44
44. Походження і сутність політичних партій 45
45. Функції політичних партій 46
46. Типи політичних партій 47
47. Сучасні партійні системи 48
48. Становлення партійної системи України 49
49. Правовий статус політичних партій в Україні 50
50. Громадські об’єднання та рухи: сутність, типологія, структура 51
51. Політична соціалізація 52
52. Генеза ідей політичного елітизму 53
53. Типологія політичних еліт 54
54. Політична еліта сучасної України 55
55. Сутність політичного лідерства 56
56. Теорії політичного лідерства 57
57. Класифікація та функції політичного лідерства 58
58. Зміст і структура політичної культури. Політична свідомість 59
59. Типи, види та функції політичної культури 60
60. Політична культура сучасної України 61
61. Поняття ідеології, її цінності 62
62. Лібералізм і неолібералізм як теорія й ідеологія 63
63. Соціально-політичні ідеї та цінності консерватизму та неоконсерватизму 64
64. Політична доктрина соціалізму 65
65. Соціал-демократія 66
66. Анархізм як політична концепція 67
67. Проблеми ідеології в Україні 68
68. Співвідношення політики та моралі як регуляторів суспільного життя 69
69. Теоретичні підходи до проблем поєднання політики і моралі 70
70. Основні положення сучасної теорії конфлікту 71
71. Сутність політичного конфлікту 72
72. Типологія політичних конфліктів 73
73. Стилі поведінки у конфліктній ситуації. Шляхи і способи розв’язання політичних конфліктів 74
74. Сутність і призначення політичного маркетингу 75
75. Маркетинг виборчої кампанії 76
76. Сутність політичної реклами 77
77. Основні моделі виборчих систем 78
78. Основні проблеми виборчої системи України 79
79. Історія формування та розвитку політичної думки з проблем політичних відносин 80
80. Поняття міжнародних відносин 81
81. Міжнародна політика: сутність, мета, функції 82
82. Сутність геополітики 83
83. Політична глобалістика: поняття, структура, категорії. Глобальні проблеми сучасності 84
84. Політична комунікація 85
85. Політичне маніпулювання 86
86. Специфіка взаємодії політики та релігії 87
87. Роль і місце націй та етнонаціональних відносин у політичному житті 88
89. Національна політика України 89
90. Сутність демократії 90
91. Сучасні концепції демократії 91
92. Становлення і розвиток демократії в сучасній Україні 92
93. Специфіка сучасного політичного конфлікту в Україні 93

Введение
Кол-во страниц 93
Стоимость 240 грн. / 1000 руб.
Номер работы 5070

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >