Оперативне управління витратами виробництва в умовах ринкової економіки (Тема 4)

Тема Оперативне управління витратами виробництва в умовах ринкової економіки (Тема 4)
Предмет Менеджмент
Вид работы Курсовая
Год написания 2006
Оглавление ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 5
1.1 Собівартість – комплексний економічний показник: поняття, види, склад витрат 5
1.2 Завдання, джерела інформації та нормативно-правова база аналізу витрат виробництва 10
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ СП "КОРОПСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД" 15
2.1 Техніко-економічна характеристика підприємства СП "Коропський хлібозавод" 15
2.2 Аналіз динаміки складу, структури та виконання плану собівартості продукції СП "Коропський хлібозавод" 22
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ПОЛІТИКИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ СП "КОРОПСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД" В УМОВАХ РИНКУ 29
3.1 Оцінка фінансового стану СП "Коропський хлібозавод" 29
3.2 Оперативне управління витратами виробництва на підприємстві СП "Коропський хлібозавод" 34
3.3 Прийняття оперативних управлінських рішень за допомогою методу аналізу беззбитковості виробництва 39
ВИСНОВКИ 44
ЛІТЕРАТУРА 46
ДОДАТКИ 48

Введение
Список литературы
Кол-во страниц 50
Стоимость 180 грн. / 750 руб.
Номер работы 1518

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >