Оперативне управління виробничими запасами підприємства в умовах ринкової економіки

Тема Оперативне управління виробничими запасами підприємства в умовах ринкової економіки
Предмет Менеджмент
Вид работы Курсовая
Год написания 2007
Оглавление ВСТУП 3
1 Теоретична частина 4
Вітчизняні та закордонні методи управління виробничими запасами підприємства 4
2 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 14
2.1 Дослідження діяльності підприємства за період, що аналізується 14
2.2 Аналіз системи управління матеріальними ресурсами та виробничими запасами підприємства 23
3 ПРОЕКТНА ЧАСТИНА РОЗРОБКА ПОЛІТИКИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКУ 25
3.1. Оперативне управління виробничими запасами підприємства на основі альтернативних методів оцінки виробничих запасів 25
3.2 Вплив методу оцінки запасів на фінансові результати роботи підприємства 29
3.3 Оптимізація розміру запасів методами лінійного програмування 33
ВИСНОВКИ 36
ЛІТЕРАТУРА 38

Введение
Список литературы
Кол-во страниц 37
Стоимость 120 грн. / 500 руб.
Номер работы 2472

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >