Міграція трудових ресурсів: проблеми і перспективи

Тема Міграція трудових ресурсів: проблеми і перспективи
Предмет Международные отношения
Вид работы Диплом
Год написания 2013
Оглавление Вступ ……………………………………………………………… 4-7

Розділ 1. Теоретичні основи міжнародної міграції трудових ресурсів.....................................................................................
8-25
1.1. Світовий ринок праці, його суть та структура……………………………………………………
8-14
1.2. Причини та фактори розвитку міжнародної міграції трудових ресурсів…………………………………………….
15-20
1.3. Основні етапи міжнародної міграції трудових ресурсів………………………………………………………
21-25

Розділ 2. Основні тенденції розвитку сучасних міграційних процесів………………………………………………………
26-48
2.1. Сучасні світові центри міграції трудових ресурсів………………………………………………………
26-31
2.2. Соціально-економічні наслідки трудової міграції………………………………………………………
32-34
2.3. Регулювання міграційних процесів. Міжнародна організація праці……………………………………………
35-40
2.4. Проблема трудової міграції в Україні……………………. 41-47


Розділ 3. Шляхи попередження міжнародної міграції трудових ресурсів……………………………………………………….
48-64
3.1. Засоби попередження міжнародної міграції трудових ресурсів………………………………………………………..
48-52
3.2. Внутрішні ресурси попередження міжнародної міграції трудових ресурсів в Україні…………………………………
53-64

Висновки…………………………………………………….. 65-66

Список використаної літератури…………………………… 67-76

Додатки ………………………………………………………………… 77-80
Введение
Список литературы
Кол-во страниц 79
Стоимость 600 грн. / 2500 руб.
Номер работы 83793

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >