Індустрія туризму – основа розвитку національного ринку туристичних послуг + анотація

Тема Індустрія туризму – основа розвитку національного ринку туристичних послуг + анотація
Предмет Международные отношения
Вид работы Курсовая
Год написания 2008
Оглавление ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТУРИЗМУ 6
1.1Туризм як суспільне явище та об‘єкт географічного дослідження 6
1.2 Історія туризму, зміст та основні функції 9
РОЗДІЛ ІІ. РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ТА ЙОГО ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ 14
2.1 Ринок як форма організації споживання: класифікація, структура, ієрархія 14
2.2 Специфіка туристичної послуги та характерні ознаки туристичного ринку 17
2.3 Ринок туристичних послуг України 21
РОЗДІЛ ІІІ. ІНДУСТРІЯ ТУРИЗМУ ЯК МІЖГАЛУЗЕВИЙ КОМПЛЕКС 25
3.1 Місце та роль індустрії туризму у господарському комплексі країни 25
3.2 Характеристика складових індустрії туризму 29
3.3 Перспективи розвитку туризму в Україні 33
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 40

Введение
Список литературы
Кол-во страниц 43
Стоимость 216 грн. / 900 руб.
Номер работы 3432

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >