Основи римського цивільного права (питання на іспит)

Тема Основи римського цивільного права (питання на іспит)
Предмет Международное право
Вид работы Разное
Год написания 2010
Оглавление
1. Етапи розвитку римського права 3
2. Вплив римського права на національне право України 3
3. Принципи, які надають сили римському праву 3
4. Які ви знаєте основні елементи римського права? 3
5. Яка відмінність римського приватного права від римського цивільного права? 3
8. Характерні особливості римського приватного права 4
9. Поняття звичаю та звичаєвого права 4
10. Закони та плебісцити 4
12. Виникнення преторського права 4
13. Кодифікація Юстиніана 4
14. Діяльність юристів як джерело правоутворення 5
15. Закон про цитування 5
16. Які ви знаєте види імператорських конституцій 5
17. Поняття джерел права 5
18.Джерела правоутворення римського права 5
19. Що таке Корпус юріс цівіліс? 5
20. Загальна характеристика римських судових процесів та їх види 5
21. Які характерні відмінності екстраординарного процесу від формулярного? 6
23. Загальна характеристика легісакційного процесу? 6
25. Статусні суди 6
26. Яка відмінність формулярного процесу від легісакційного? 6
27. Колізія та коммуляція позовів 6
28. Що таке літісконтестація 6
29. Сторони цивільного процесу 7
30. Зміст преторської формули 7
31. Поняття і види позовів 7
32, Поняття статусного права 7
33. Яка відмінність позовної давності від законних строків? 7
34. Правоздатність фізичних осіб. 7
35. Поняття здійснення прав 8
36. Які фактори впливають на правоздатність? 8
37. Обмеження дієздатності 8
38. Поняття та види юридичних осіб 8
39. Поняття особи. Суб‘єкт права 8
40. Поняття правоздатності 9
42. правовий статус римських громадян 9
43. Поняття та види споріднення в римській сім‘ї 9
44. Батьківська влада 9
45. Поняття шлюбу 9
49. Єманципація. 10
50. Яка відмінність усиновлення від узаконення? 10
51. Припинення шлюбу. 10
52. Дарування між подружжям 10
53. Встановлення та припинення батьківської влади. Батьківська влада виникає насамперед природним чином внаслідок народження 10
56. Поняття речового права 10
57. Яка відмінність речового права від зобов‘язального? 11
58. Поняття плодів 11
59. Які ви знаєте форми преторського захисту? 11
6. Екстраординарний процес 11
60. Види права власності 11
61. Яка відмінність відндикаційного від негаторного позову 11
62. речові позови захисту права власності 11
63. Яка відмінність похідного способу набуття права власності від первинного? 12
64. Правочинності власності 12
65. Що таке традиція? 12
67. Способи виникнення права власності 12
68. Набуття права власності за давністю 12
69. Захоплення речей, які нікому не належали 12
70. Сервітути 13
71. Особливі види сервітутів 13
72. Заставне право 13
73. Що таке ручна застава 13
74. Фідуціарна угода 13
75. Поняття права на чужі речі 13
76. Виникнення та втрата сервітутів 14
77. Чим відрізняються земельні сервітути від емфітевзису? 14
78. Особисті сервітути 14
79. Яка відмінність суперфіцію від емфітевзису? 14
80. Втрата права власності 14
81. Захист та заперечення проти позову 14
83. Суттєві елементи договору 15
84. Випадкові елементи договору 15
85. Які ви знаєте види земельних сервітутів? 15
86. Виникнення батьківської влади 15
88. Які ви знаєте види зобов‘язань? 15
89. Підстави виникнення зобов'язань 15
90. Які відмінніості договору від зобов‘язання? 16
91. Сторони в зобов'язанні 16
92. Виконання зобов‘язання 16
93. Поняття зобов‘язання 16
94. Джерело зобов‘язання 16
98. Яка відмінність реальних договорів від консенсуальних 17
99. Які договори називаються консенсуальними? 17
100. Яка відмінність пакту від контракту? 17
101. Які договори складають групу реальних? 17
102. Що таке вербальні договори? 17
103. Поняття літеральних договорів 17
105. які договори складають групу літеральних? 18
106.Яка відмінність сінграфів від хірографів 18
107. Наслідки невиконання зобов‘язань 18
108. Зобов‘язання ніби з договорів 18
109. Що таке «vismajor» 18
110. Поняття та види деліктів 18
111. Класифікація зобов‘язань 19
112. Припинення зобов’язання 19
113. Зобов‘язання ніби з деліктів 19
114. Поняття спадкування 19
116. Спадкування за заповітом 19
118. В яких випадках настає спадкування за законом 20
119. Спадково-правові відносини 20
120. Час відкриття спадщини 20
122. Поняття та умови дійсності заповіту 20
124. Яка відмінність універсального наступництва від сингулярного? 20
125. Поняття фідеікомісу 21
126. Законна частка в спадкуванні 21

Введение
Кол-во страниц 21
Стоимость 240 грн. / 1000 руб.
Номер работы 4611

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >