Міжнародне торгівельне право

Тема Міжнародне торгівельне право
Предмет Международное право
Вид работы Контрольная
Год написания 2010
Оглавление ТЕМА 1. Суб’єкти міжнародного торговельного права. Суб’єкти міжнародного торговельного обігу 4
1. Поняття суб’єкту міжнародного торговельного права 4
2. Держава як основний суб’єкт міжнародного торговельного права 4
3. Міжнародна організація як суб’єкт міжнародного торговельного права 5
4. Загальна характеристика суб’єктів міжнародного торговельного права 6
ТЕМА 2. Актуальні питання міжнародних організацій у галузі міжнародної торгівлі 8
1. Роль міжнародних організацій (МО) у регулюванні міжнародної торгівлі 8
2. Діяльність спеціалізованих установ і допоміжних органів ООН 9
3. Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ) і Світова організація з торгівлі (СОТ) 12
4. Діяльність Міжнародного інституту з уніфікації приватного права (УНІДРУА) і Гаазької конференції з міжнародного приватного права 13
5. Діяльність Міжнародної торговельної палати з кодифікації звичаїв міжнародної торгівлі 14
ТЕМА 3. Система ГАТТ/СОТ і міжнародно-правове регулювання торгівлі 15
1. Основні етапи та особливості розвитку світової системи торгівлі від ГАТТ та СОТ 15
2. Базові торговельні режими ГАТТ 16
3. Тарифне регулювання в межах ГАТТ 17
4. Нетарифне регулювання в межах ГАТТ 18
5. Інструменти, що застосовуються у випадках недобросовісної торговельної практики 19
6. Врегулювання суперечок у межах ГАТТ/СОТ 20
ТЕМА 4. Проблеми міжнародних торговельних угод та договорів 21
1. Поняття міжнародної торговельної угоди (контракту) у міжнародному торговельному праві 21
2. Міжнародний торговельний договір як основа укладання міжнародних торговельних угод (контрактів) 22
3. Необхідність відповідності положень міжнародних торговельних угод нормам міжнародних торговельних договорів 22
4. Право яким регулюється конкретна торговельна угода 23
5. Принцип автономії волі сторін договору 24
6. Форма, зміст та процедура укладання міжнародної угоди (контракту) 24
7. Система договірних відносин у міжнародному торговельному праві 25
8. Поняття та юридична природа міжнародних торговельних договорів 25
9. Види та зміст міжнародних торговельних договорів 26
ТЕМА 5. Відповідальність за міжнародними торговельними угодами 28
1. Правові наслідки невиконання договірних зобов’язань та відмови від виконання торговельної угоди 28
2. Підстави та види відповідальності за міжнародними торговельними угодами 29
3. Відшкодування збитків як форма відповідальності за міжнародними торговельними угодами 29
4. Поняття штрафних санкцій як форма відповідальності 30
5. Звільнення відповідальності за міжнародними торговельними угодами 30
ТЕМА 6. Міжнародне торговельне представництво та посередництво 31
1. Поняття торговельно-посередницьких операцій 31
2. Міжнародне торговельне представництво, його види, загальна характеристика 32
3. Договори міжнародного торговельного представництва 33
4. Торговельний представник, його функціональні обов’язки та відповідальність 34
ТЕМА 7. Проблеми міжнародних фінансових зобов’язань. Правове регулювання міжнародних розрахунків 35
1. Поняття валютного суверенітету як складової загального суверенітету держави 35
2. Право держави мати та визначати вартість національної валюти, право регулювання здійснення операцій з національною валютою у межах своєї території, право контролювати використання національної валюти для зовнішніх цілей, право держави не визнавати дію іноземного валютного законодавства на своїй території 36
3. Засоби обмеження валютного суверенітету держави 38
4. Внутрішні обмеження (перевірка актів валютного законодавства на відповідність нормам конституційного права) 39
5. Міжнародні обмеження: міжнародний звичай та міжнародні договори 40
6. Міжнародні кредитні перекази 41
7. Акредитив в міжнародної торгівлі 41
8. Інкасо в міжнародної торгівлі 43
ТЕМА 8. Міжнародно-правовий режим торговельних шляхів (проблеми) 44
1. Роль міжнародного транспорту для здійснення міжнародної торгівлі 44
2. Поняття та природа міжнародних перевезень товарів 45
3. Міжнародне правове регулювання використання транспортних шляхів 45
4. Правове поняття міжнародних торговельних шляхів 46
5. Поняття загальної свободи сполучень 47
6. Правовий режим морських торговельних шляхів 48
7. Міжнародно-правове регулювання міжнародних морських перевезень 48
8. Міжнародні залізничні, повітряні та автомобільні вантажні перевезення 49
ТЕМА 9. Врегулювання міжнародних торговельних суперечок 51
1. Засоби вирішення міжнародних торговельних суперечок 51
2. Міжнародна регламентація комерційного арбітражу 52
3. Арбітражна угода, її поняття, види, принципи формулювання 53
4. Арбітражний процес, його стадії 54
Введение
Список литературы
Кол-во страниц 56
Стоимость 144 грн. / 600 руб.
Номер работы 4577

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >