Державне право зарубіжних країн (відповіді на питання до екзамену, шпори, шпаргалки)

Тема Державне право зарубіжних країн (відповіді на питання до екзамену, шпори, шпаргалки)
Предмет Международное право
Вид работы Контрольная
Год написания 2011
Оглавление 1. Предмет і метод державного права зарубіжних країн 4
2. Державне право зарубіжних країн як навчальна дисципліна 5
3. Предмет науки конституційного права 6
4. Поняття і предмет галузі конституційного права 7
5. Система галузі конституційного права 8
6. Суб’єкти конституційного права 9
7. Система джерел державного права 10
8. Конституція - основне джерело державного права зарубіжних країн 11
9. Характерні риси, юридичні ознаки та особливості конституцій 12
10. Моделі правових систем, їх типологія, загальна характеристика 13
11. Поняття і елементи форми держави в зарубіжних країнах 14
12. Форми правління: поняття і види 15
13. Монархія (поняття та ознаки). Роль монархії в розвинутих країнах. 16
14. Парламентська монархія: особливості й основні риси. 17
15. Президентська республіка: особливості й основні риси. 18
16. Парламентська республіка: особливості й основні риси. 19
17. Особливі форми правління. 20
18. Форма державно-територіального устрою: поняття і види. 21
19. Проста (унітарна) форма державного устрою в зарубіжних країнах. 22
20. Складна форма державного устрою: федерація, конфедерація. 23
21. Унія та протекторат держав 24
22. Автономія в державі 25
23. Політичний режим як елемент форми держави. Різновиди в сучасних умовах 26
24. Демократичний режим, їх різновиди. 27
25. Ознаки демократичного режиму правової держави. 28
26. Недемократичні режими, їх різновиди та основні ознаки. 29
27. Основи правового статусу особи як інститут державного права. 30
28. Інститут громадянства в зарубіжних країнах. 31
29. Основні способи набуття та втрати громадянства в зарубіжних країнах. 32
30. Конституційні права та свободи, їх класифікація. 33
31. Гарантії основних прав і свобод у зарубіжних країнах. 34
32. Політичні партії (поняття, види, місце і роль у політичній системі). 35
33. Партійні системи зарубіжних країн. 36
34. Двопартійні системи (система США та Великобританії). 37
35. Однопартійні системи, їх оцінки. 38
36. Виборче право в зарубіжних країнах. 39
37. Принципи виборчого права в зарубіжних країнах 40
38. Виборчі системи (загальна характеристика). 41
39. Мажоритарна виборча система, її різновиди. 42
40. Пропорційні та інші виборчі системи 43
41. Референдум як форма прямої демократії: поняття, види, значення. 44
42. Система державних органів зарубіжних країн. 45
43. Глава держави в системі державних органів зарубіжних країн. 46
44. Президент, його правовий статус і роль у зарубіжних країнах. 47
45. Монарх, його правовий статус і роль у зарубіжних країнах 48
46.Місце парламенту в системі вищих органів зарубіжних країн 49
47. Структура та порядок формування парламентів. 50
48. Компетенція парламентів. 51
49. Законодавчий процес у зарубіжних країнах. 52
50. Правовий статус депутатів парламенту. 53
51. Комітети, комісії та парламентські фракції. 54
52. Допоміжний апарат та органи при парламентах. 55
53. Конституційний статус і система органів виконавчої влади в зарубіжних країнах 56
54. Уряд у системі органів виконавчої влади. 57
55. Структура, порядок формування та повноваження урядів. 58
56. Міністерства та відомства в системі виконавчої влади. 59
57. Глава уряду, порядок його призначення, правовий статус і роль 60
58. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади 61
59. Відповідальність уряду, його структур та членів 62
60. Система судів загальної юрисдикції, особливості судових систем у зарубіжних країнах 63
61. Поняття конституційного контролю, нагляду 64
62. Органи конституційного контролю і нагляду, їх класифікація та повноваження 65
63. Місцеве управління і самоврядування в зарубіжних країнах: поняття і місце в політичній системі 66
64. Порядок діяльності і повноваження органів місцевого самоврядування 67

Введение
Кол-во страниц 67
Стоимость 180 грн. / 750 руб.
Номер работы 5070

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >