Застосування виробничих функцій при моделюванні та аналізі економічних систем. (Моделі економічної динаміки)

Тема Застосування виробничих функцій при моделюванні та аналізі економічних систем. (Моделі економічної динаміки)
Предмет Математическое программирование
Вид работы Курсовая
Год написания 2016
Оглавление Вступ 2
Розділ 1. Застосування економіко-математичних методів в економіці 4
Розділ 2. Виробнича функція як технологічна модель системи «витрати—випуск» 21
Розділ 3. Побудова виробничої функції Кобба-Дугласа та її аналіз 25
Висновки та пропозиції 31
Список використаної літератури 32
Додаток. Загальна схема постановки задачі 33

Введение
Список литературы
Кол-во страниц 33
Стоимость 120 грн. / 500 руб.
Номер работы 42794

Заполните форму покупки работы

следующая работа >