Ринок і держава: проблеми макрорегулювання (курсова робота+презентація)

Тема Ринок і держава: проблеми макрорегулювання (курсова робота+презентація)
Предмет Макроэкономика
Вид работы Курсовая
Год написания 2016
Оглавление ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАН-НЯ: РИНКОВІ ТА ДЕРЖАВНІ ВАЖЕЛІ 6
1.1. Поняття ринку, його елементи, функції, суб’єкти. Обмеження ринкового механізму 6
1.2. Сутність, завдання і функції держави як суб’єкта макроекономічного ре-гулювання 13
1.3. Макроекономічне регулювання: пошук оптимального співвідношення ринкового і державного регулювання 18
РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ МАКРОЕКОНОМІ-ЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ 24
2.1. Особливості формування української моделі макроекономічного регулю-вання 24
2.2. Аналіз ефективності макроекономічного регулювання в Україні на сучас-ному етапі 26
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУ-ЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ 36
ВИСНОВКИ 41
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 43
ДОДАТКИ 46

Введение
Список литературы
Кол-во страниц 47
Стоимость 180 грн. / 750 руб.
Номер работы 8414

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >