Логіка (Питання до іспиту, екзамену, шпори, шпаргалки)

Тема Логіка (Питання до іспиту, екзамену, шпори, шпаргалки)
Предмет Логика
Вид работы Контрольная
Год написания 2011
Оглавление 1. Логіка як наука 3
2. Метод формалізації. Можливості застосування формальнологічних методів у слідчій практиці 4
3. Значення логіки для юристів 5
4. Поняття як форма мислення 7
5. Відношення між поняттями 8
6. Визначення понять. Роль визначень у праві 9
7. Поділ понять. Його роль у юриспруденції 11
8. Судження як форма мислення. Роль суджень в юриспруденції 12
9. Просте судження і його структура. Види відношень між простими судженнями за істинністю (логічний квадрат) 13
10. Складне судження та його види 14
11. Загальна характеристика логічного закону. Співвідношення логічних і юридичних законів 15
12. Закон несуперечності та його застосування в юридичній теорії та практиці 16
13. Закон виключеного третього, його значення для практичної діяльності органів внутрішніх справ 17
14. Закон достатньої підстави. Його роль у практичній діяльності органів внутрішніх справ 18
15. Умовивід як форма мислення. Роль умовиводів у правотворчій та провозастосовній діяльності 19
16. Основні класифікації умовиводів. 19
17. Демонстративні та недемонстративні умовиводи: відмінність та роль у практичній діяльності органів внутрішніх справ. 20
18. Простий категоричний силогізм як вил дедуктивного умовиводу. Його роль v правозастосовній діяльності. 21
19. Індуктивні умовиводи. їх. використання у слідчій практиці. 22
20. Умовивід за аналогією. Його роль у слідчій практиці. 23
21. Суто умовні умовиводи. їх використання у слідчій практиці. 24
22. Умовно-категоричні умовиводи. їх роль в аналізі та оцінці судових доказів. 25
23. Розділово-категоричні умовиводи. їх використання у судовій практиці. 25
24. Основні характеристики і правила виводу натурального числення висловлювань. 26
25. Доведення як логічна операція, його структура. Співвідношення логічного доведення та юридичною доказування. 27
26. Вили доведення. 29
27. Спростування як окремий вид критики, його способи. Співвідношення спростування в логіці та в юридичній практиці. 30
28. Правила доведення та спростування щодо тези та демонстрації, їх практичне значення для правоохоронної діяльності. 30
29. Правила доведення та спростування щодо аргументів та їх застосування У практичній діяльності органів внутрішніх справ. 31
30. Версія як різновид гіпотези. Етапи побудови та перевірки версій у судовому дослідженні. 32
31. Верифікація та фальсифікація слідчих версій. 35

Введение
Кол-во страниц 35
Стоимость 144 грн. / 600 руб.
Номер работы 4716

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >