Українська та зарубіжна культура (відповіді на питання до екзамену, шпори, шпаргалки)

Тема Українська та зарубіжна культура (відповіді на питання до екзамену, шпори, шпаргалки)
Предмет Культура
Вид работы Контрольная
Год написания 2011
Оглавление 1. Періодизація світового культурно-історичного процесу (з короткою характеристикою основних етапів культурного розвитку людства). 4
2. Мова як важливий елемент культурного розвитку української нації. Конституція України про функціонування мов в Україні. 5
3. Витоки культури людства. Загальна характеристика культури первісного суспільства. 6
4. Культура Стародавньої Індії. 7
5. Культура Стародавнього Китаю. 8
6. Культура Стародавнього Єгипту та Межиріччя 9
7. Культура Стародавньої Греції і Риму 10
8. Фізична культура і олімпійський рух: історія і сучасність 11
9. Сім чудес Стародавнього світу 12
10. Християнство та його роль у розвитку культури 13
11 Іслам і його вплив на культуру 14
12. Культура середньовічної Візантії 15
13. Середньовічна культура Західної Європи 16
14. Характерні риси язичницької культури південно-східних слов'ян 17
15. Запровадження християнства та його вплив на культуру Київської Русі 18
16. Архітектура та образотворче мистецтво в Україні княжої доби. 19
17. Освіта і наука в Київській Русі 20
18. Загальна характеристика церковної та світської літератури. Давньоруське літописання 21
19. "Руська правда" і церковні Статути Володимира та Ярослава як пам'ятки правової культури Київської Русі 22
20. Культура епохи Відродження: досягнення в галузі освіти, науки і техніки 23
21. Досягнення художньої літератури Італії доби Ренесансу. 24
22. Видатні гуманісти епохи Відродження 25
23. Реформація і становлення культури Нового часу 26
24. Основний зміст культури європейського Просвітництва та його вплив на українську культуру 27
25. Класицизм і романтизм у літературі та мистецтві епохи Просвітництва 28
26. Українська освіта, наука і художня культура в історичних умовах XIV-XVII ст 29
27. Значення братств у збереженні традицій і розвитку української культури 30
28. Характерні риси козацької культури 31
29. Розвиток друкарства і шкільної справи в Україні XVI - XVIII ст. 32
30. Українська музика і театр XVIII ст. 33
31. Г.С. Сковорода: життєвий шлях, світогляд, творчість 34
32. Києво-Могилянська академія та її роль в історії української та російської культури 35
33. Взаємозв'язок та взаємовпливи української і російської культури XVIII - XIX ст. 36
34. Досягнення науки і техніки ХІХ-ХХ ст. - видатний внесок вчених у світову культуру. 37
35. Основні тенденції в європейській культурі кінця XVІІІ – початку XX ст. та їх причини. 38
35. Основні тенденції в європейській культурі кінця XVІІІ – початку XX ст. та їх причини. 38
36. Архітектурні стилі XIX ст.: класицизм, ампір, еклектизм 39
37. Література і мистецтво України в боротьбі за духовне і національне відродження українського народу в кінці XVIII - першій половині XIX ст. 40
38. Іван Котляревський – визначний діяч української культури 41
39. Місце і роль Тараса Шевченка у культурно-національному відродженні українського народу 42
40. Громади в Україні другої половини XIX ст. та їх роль у культурно-національному розвитку українського народу 43
41. Українська наука кінця XIX - початку XX ст. 44
42. Українська література другої половини XIX - початку XX ст. 45
43. Український національний театр другої половини XIX - початку XX ст. його реалізм і народність 46
44. Володимир Винниченко і українська культура 47
45. Значення творчості Івана Франка в розвитку української культури 48
46. Музична культура українського народу другої половини XIX - початку XX ст. (С. Гулак-Артемовський, М. Лисенко). 49
47. Українське образотворче мистецтво другої половини XIX - початку XX ст. 50
48. Імпресіонізм у мистецтві кінця XIX - початку XX ст. 51
49. Реалізм у літературі і мистецтві європейських народів XIX ст. 52
50. Модернізм та його основні напрями 53
51. Науково-технічна революція та її вплив на культуру 54
52. «Масова культура». Роль останньої в сучасному суспільстві. 55
53. Постмодернізм у сучасному образотворчому мистецтві 56
54. Відродження української культури у роки визвольних змагань 1917-1921 pp. 57
55. Український культурний ренесанс 20-х років XX ст. та Його незавершеність 58
56. Становлення і розвиток кіно- та телемистецтва в XX ст. 59
57. Олександр Довженко - видатний кінорежисер і письменник 60
58. Українська культура радянської доби і тоталітаризм 61
59. Українська культура в роки Другої світової війни 62
60. Архітектура XX ст.: основні напрямки 63
61. Життєвий і творчий шлях Олеся Гончара 64
62. Українська культура в роки хрущовської «відлиги» 65
63. Глобалізація у контексті світового культурного процесу 66
64. Значення діяльності ЮНЕСКО в галузі освіти, науки та культури 67
65. Розвиток української мови та культури на сучасному етапі 68
66. Визначні культурні діячі української діаспори XX ст. 69
67. Внесок української культури у світовий культурно-історичний процес 70

Введение
Кол-во страниц 47
Стоимость 180 грн. / 750 руб.
Номер работы 5070

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >