БЖД

Тема БЖД
Предмет БЖД
Вид работы Контрольная
Год написания 2015
Оглавление 1.Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Поняття – безпека, ризик, небезпека. Аксіома про потенціальну небезпеку. 2
2. Технологічні небезпеки - види, характерні ознаки, причини виникнення. 6
3. Система попередження аварій та катастроф. 9
4. Вплив забруднення довкілля на здоров’я людей та погіршення якості природних ресурсів. 22
5. Державний та децентралізований контроль за станом безпеки. 26
Завдання 1 28
Оцінка наслідків вибуху газоповітряної суміші Визначити надлишковий тиск, який може очікуватися в районі вибуху ємкості, у якій знаходиться Q=100 т. скріпленого пропану. Відстань від епіцентру вибуху до розрахункового об'єкту складає L=140 м. В залежності від визначеної величини надлишкового тиску встановити ступінь руйнування елементів об'єкту.
Завдання 2 29
Визначення економічних збитків внаслідок наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря Визначити економічні збитки внаслідок наднормативних викидів забруднених речовин в атмосферне повітря за такими даними: підприємство знаходиться у місті Херсон; забруднююча речовина стирол; дата факту перевірки 30/05; усунення 20/06; термін роботи джерела цілодобово; об'ємна витрата забруднюючої речовини Vi ; =140 м3 /с; середня концентрація забруднюючої речовини СI =0,063 г/м3 ; потужність дозволеного викиду забруднюючої речовини, яка встановлена дозволом на викид Mqi = 5,55 г/с; середньорічна фонова концентрація забруднюючої речовини Сф =0,004 мг/м3 .
Завдання З 30
Визначення економічних збитків внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів Визначити загальну суму збитків за наднормативний скид забруднюючих речовин у водний об'єкт за слідуючи ми даними: категорія водного об'єкту І; витрата стічних вод V= 800 м 3 /год; тривалість наднормативного скиду Т=2184 год; фактична та дозволена для скиду концентрація забруднюючих речовин у стічних водах (г/м 3 ): біологічне забруднення СБСКп , (Аі приймається для БСКП =1/3 = 0,3); нафта – Сн =2,1; фенол - Сфен=0,7; свинець – Ссв=1,6; сапонін Сс=1,6; хром СХР =7; речовина "n"для якої відсутня ГДК і відповідно не затверджена величина ГДС та допустима концентрація - Сп =1,85
Список використаної літератури 32

Введение
Список литературы
Кол-во страниц 32
Стоимость 120 грн. / 500 руб.
Номер работы 8120

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >