Внутрішньобанківський аудит: організація та ефективність

Тема Внутрішньобанківський аудит: організація та ефективність
Предмет Банковское дело
Вид работы Диплом
Год написания 2014
Оглавление ВСТУП 3
РОЗДІЛ І МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОБАНКІВСЬКОГО АУДИТУ, ЙОГО РОЛЬ, СУТЬ ТА ЗАВДАННЯ 7
1.1 Роль внутрішнього аудиту у здійсненні контролю в банківській установі 7
1.2 Сутність та завдання внутрішнього аудиту 11
1.3 Законодавчі вимоги щодо здійснення внутрішнього аудиту у банках України 17
1.4 Методологія та практика проведення внутрішнього аудиту на основі ризиків 25
РОЗДІЛ ІІ 34
ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «БАНК РУСКИЙ СТАНДАРТ» 34
2.1. Процедура проведення аудиторської перевірки в ПАТ «Банк Руский Стандарт» 34
2.2 Діагностика фінансового стану ПАТ «Банк Руский Стандарт» 43
2.3 Проведення внутрішнього аудиту кредитного портфелю ПАТ «Банк Руский Стандарт» 70
ВИСНОВКИ ДО ІІ РОЗДІЛУ 84
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОБАНКІВСЬКОГО АУДИТУ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 86
3.1. Аналіз ефективності процедур контролю процесу кредитування ПАТ «Банк Руский Стандарт» 86
3.2 Виявлення та мінімізація додаткових економічних ризиків кредитної діяльності ПАТ «Банк Руский Стандарт» 100
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 103
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 105
4.1. Аналіз стану охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях на підприємстві 105
4.2. Обґрунтування рекомендацій щодо покращення хорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях в банківській установі 111
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 116
ВИСНОВКИ 118
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 121
ДОДАТКИ 125

Введение
Список литературы
Кол-во страниц 132
Стоимость 540 грн. / 2250 руб.
Номер работы 23371

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >