Роль та особливості здійснення операцій комерційних банків на ринку цінних паперів

Тема Роль та особливості здійснення операцій комерційних банків на ринку цінних паперів
Предмет Банковское дело
Вид работы Курсовая
Год написания 2015
Оглавление ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 7
1.1. Історія виникнення та розвитку ринку цінних паперів 7
1.2. Суть і особливості здійснення операцій комерційного банку на ринку цінних паперів 10
1.3. Класифікація банківських операцій з цінними паперами 12
1.3.1. Види діяльності банків на ринку цінних паперів 13
1.3.2. Емісійні операції банків 14
1.3.3. Інвестиційні операції банків з цінними паперами 17
1.3.4. Професійна діяльність банків на ринку цінних паперів 19
РОЗДІЛ ІІ. ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ 22
2.1. Роль комерційних банків у розбудові фондового ринку
України 22
2.2. Аналіз і оцінка тенденцій здійснення комерційними банками операцій на ринку цінних паперів України 23
2.2.1.Аналіз загальних тенденцій розвитку торгівлі цінними паперами комерційних банків в Україні 23
2.2.2. Аналіз динаміки і структури портфеля цінних паперів українських банків протягом 2010–2014 рр. 25
2.2.3. Вкладення банків у боргові цінні папери за секторами економіки та термінами 28
2.3. Відображення в обліку операцій комерційних банків з цінними паперами 32
2.3.1. Класифікація портфелів цінних паперів і загальні підходи до їх обліку 33
2.3.2. Облік цінних паперів у торговому портфелі банку 35
2.3.3. Облік цінних паперів у портфелі банку на продаж 36
2.3.4. Облік цінних паперів, що утримуються в портфелі банку до погашення 37
2.3.5. Облік інвестицій в асоційовані та дочірні компанії 37
РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 39
3.1. Проблеми комерційних банків у здійсненні операцій на ринку цінних паперів 39
3.2. Світовий досвід державного регулювання діяльності банків на ринку цінних паперів 41
3.3. Зарубіжний досвід діяльності банків на ринку цінних паперів та можливості його впровадження в Україні 45
3.4. Покращення інвестиційного клімату в Україні як фактор активізації діяльності банків на фондовому ринку України 46
ВИСНОВКИ 48
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 50
ДОДАТКИ 54

Введение
Список литературы
Кол-во страниц 60
Стоимость 144 грн. / 600 руб.
Номер работы 8193

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >