Емісія банком цінних паперів та її роль у формуванні ресурсної бази банків (+реферат)

Тема Емісія банком цінних паперів та її роль у формуванні ресурсної бази банків (+реферат)
Предмет Банковское дело
Вид работы Диплом
Год написания 2008
Оглавление ВСТУП 6
Розділ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИПУСКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ БАНКАМИ ТА ЇХ МІСЦЕ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РЕСУРСІВ 8
1.1 Місце цінних паперів, у формуванні банківських ресурсів 8
1.2 Методологічні основи емісії цінних паперів та забезпечення її обігу 22
1.3 Механізм управління емісійними операціями банку 31
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ПРАКТИЧНИХ АСПЕКТІВ ВИКОРИСТАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ 39
2.1 Загальна характеристика діяльності банківської установи на прикладі ВАТ "ВіЕйБі Банк 39
2.2 Аналіз способів формування та нарощення статутного капіталу банку 49
2.3 Оцінка діяльності проведених операцій банком емісій 62
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАЛУЧЕНИХ РЕСУРСІВ БАНКАМИ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ВИПУСКУ БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 68
3.1 Шляхи вдосконалення емісії та обігу цінних паперів 68
3.2 Шляхи вдосконалення діяльності вітчизняних банків щодо забезпечення випуску та обігу облігацій 75
3.3 Стратегія IPO (initial public offering) як перспективний напрямок розміщення акцій, випущених банками України 84
ВИСНОВКИ 96
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 99
ДОДАТОК А 103
Капітал банків України 2005-2006 рр. 103
ДОДАТОК Б 108
Квартальна звітність VAB Банку 108
ДОДАТОК В 121
Витяг зі звіту Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2006р. 121


Введение
Список литературы
Кол-во страниц 119
Стоимость 840 грн. / 3500 руб.
Номер работы 3050

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >