Аналіз кредитоспроможності позичальників банку за схемою мікрокредитування (на прикладі банку) + реферат

Тема Аналіз кредитоспроможності позичальників банку за схемою мікрокредитування (на прикладі банку) + реферат
Предмет Банковское дело
Вид работы Диплом
Год написания 2007
Оглавление ВСТУП 4
Розділ 1. Теоретичні засади банківського кредитування та кредитоспроможності позичальників банку 8
Параграф 1. Основні принципи кредитної політики банку щодо мікрокредитування 8
1.1 Класифікація і порядок видачі кредитів. 8
1.2 Формування резерву на покриття кредитних ризиків 20
1.3 Контроль за виконанням кредитних договорів. 30
1.4 Порядок погашення кредиту та сплати відсотків. 36
Параграф 2. Основні підходи до оцінки ефективності діяльності позичальників банку 38
Розділ 2. Теоретичні засади кредитоспроможності позичальників банку 45
Параграф 1. Показники кредитоспроможності клієнтів вітчизняних банків 45
Параграф 2. Показники кредитоспроможності клієнтів закордонних банків 59
Параграф 3. Методи оцінки кредитоспроможності позичальників 70
3.1 Інтегральна оцінка 70
3.2 Рейтинговий метод 76
3.3 Моделі передбачення банкрутства підприємств 79
Розділ 3. Практика оцінки кредитоспроможності позичальника банку за схемою мікрокредитування 83
Параграф 1. Основні принципи оцінки кредитоспроможності позичальника банку за схемою мікрокредитування та рекомендації щодо складання фінансової звітності позичальника 83
Параграф 2. Аналіз балансу та звіту про фінансові результати позичальника 85
Параграф 3. Аналіз кредитоспроможності позичальника методом коефіцієнтів 98
Параграф 4. Аналіз кредитоспроможності позичальника рейтинговим методом 101
Параграф 5. Методики визначення критичних значень оціночних показників кредитоспроможності позичальника 106
ВИСНОВКИ 108
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 111
Д О Д А Т К И 114

Введение
Список литературы
Кол-во страниц 141
Стоимость 480 грн. / 2000 руб.
Номер работы 2270

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >