Особливості обліку та аудиту за міжнародними стандартами фінансової звітності необоротних матеріальних та нематеріальних активів

Тема Особливості обліку та аудиту за міжнародними стандартами фінансової звітності необоротних матеріальних та нематеріальних активів
Предмет Аудит
Вид работы Диплом
Год написания 2008
Оглавление ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 Теоретико-методологічні основи обліку основних засобів та нематеріальних активів 5
1.1 Економічна суть основних засобів і нематеріальних активів та критерії віднесення їх до активів 5
1.2 Класифікація основних засобів та нематеріальних активів 11
1.3 Нормативно-правове регулювання основних засобів та нематеріальних активів 20
РОЗДІЛ 2 Сучасний стан та удосконалення організації та методики обліку основних засобів та нематеріальних активів 22
2.1 Облік основних засобів та нематеріальних активів у системі прийняття управлінських рішень 22
2.2 Організація та методика фінансового обліку основних засобів та нематеріальних активів 32
2.3 Трансформація вітчизняної практики обліку основних засобів до міжнародних стандартів 47
РОЗДІЛ 3. Організація і методика аудиту основних засобів та нематеріальних активів 58
3.1 Загальні принципи організації аудиту основних засобів та нематеріальних активів 58
3.2 Організація аудиту надходження і вибуття основних засобів та нематеріальних активів 66
3.3 Аналіз використання основних засобів та нематеріальних активів 75
ВИСНОВКИ 91
ДОДАТОК А 98
ДОДАТОК Б 100
ДОДАТОК В 102
ДОДАТОК Д 104

Введение
Список литературы
Кол-во страниц 104
Стоимость 780 грн. / 3250 руб.
Номер работы 3353

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >