Організація обліку і контролю в товариствах з обмеженою відповідальністю

Тема Організація обліку і контролю в товариствах з обмеженою відповідальністю
Предмет Аудит
Вид работы Диплом
Год написания 2008
Оглавление ВСТУП 2
РОЗДІЛ І. Товариство з обмеженою відповідальністю – об’єкт обліку та контролю 4
1.1. Формування статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю та його зміни 4
1.2. Критичний огляд наукових джерел 13
1.3. Обґрунтування організації обліку і контролю діяльності товариства з обмеженою відпоідальністю 18
РОЗДІЛ ІІ. Організація обліку і контролю на базі товариства з обмеженою відповідальністю «Рітманн – Київ» 25
2.1. Облік формування та змін статутного капіталу 25
2.2. Особливості обліку доходів, витрат і фінансових результатів 30
2.3. Організація контролю діяльності підприємства 51
2.4. Фінансова звітність товариства з обмеженою відповідальністю «Рітманн-Київ» 55
2.5. Проблеми й недоліки організації обліку та контролю на підприємстві 71
РОЗДІЛ ІІІ. Напрямки вдосконалення обліку і контролю в товаристві з обмеженою відповідальністю «Рітманн – Київ» 74
3.1. Автоматизація обліку 74
3.2. Підвищення ефективності контролю товариства з обмеженою відповідальністю «Рітманн-Київ» 84
ВИСНОВКИ 88
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 91
ДОДАТКИ 95

Введение
Список литературы
Кол-во страниц 116
Стоимость 1020 грн. / 4250 руб.
Номер работы 3352

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >