Організація обліку грошових коштів на підприємстві та їх контроль

Тема Організація обліку грошових коштів на підприємстві та їх контроль
Предмет Аудит
Вид работы Диплом
Год написания 2008
Оглавление
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 7
1.1.Сутність грошових коштів як економічної категорії та об’єкту обліку 7
1.2.Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з обліку грошових коштів 18
1.3 Порядок складання Звіту про рух грошових коштів 28
Висновок до розділу 1 39
РОЗДІЛ 2 ФАКТИЧНИЙ СТАН ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 40
2.1 Характеристика облікової системи щодо грошових розрахункових операцій ТОВ «Золоте руно» 40
2.2 Аналіз грошових розрахункових операцій ТОВ «Золоте руно» 51
2.3 Огляд контрольних заходів здійснених на ТОВ «Золоте руно» щодо грошових розрахунків 72
2.4. Організаційні процедури проведення аудиту грошових коштів на ТОВ «Золоте руно» 81
Висновки до розділу 2 86
РОЗДІЛ 3 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 88
3.1 Рекомендації щодо вдосконалення облікової політики грошових розрахункових операцій на ТОВ «Золоте руно» 88
3.2 Напрямки удосконалення обліку руху грошових коштів в національній валюті в умовах використання інформаційних технологій 90
Висновки до розділу 3 99
ВИСНОВКИ 100
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 104
ДОДАТКИ 107

Введение
Список литературы
Кол-во страниц 115
Стоимость 240 грн. / 1000 руб.
Номер работы 3901

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >