Облік, аналіз і аудит запасів (+ рецензія)

Тема Облік, аналіз і аудит запасів (+ рецензія)
Предмет Аудит
Вид работы Диплом
Год написания 2008
Оглавление ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ЗАПАСІВ 5
1.1 Методичні підходи до обліку та аудиту запасів 5
1.2 Система обліку, методи оцінки та відображення запасів у фінансовій звітності 23
1.3 Послідовність аналізу запасів 33
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 37
2.1Техніко-економічна характеристика підприємства 37
2.2Облік наявності та руху виробничих запасів 47
2.3 Облік незавершеного виробництва та готової продукції 60
2.4 Аналіз ділової активності підприємства 68
РОЗДІЛ 3 ОХОРОНА ПРАЦІ 74
Плата за забруднення навколишнього середовища 74
ВИСНОВКИ 83
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 86
Додаток А Зразок бланку прибуткового ордера 89
Додаток Б Зразок бланку картки складського обліку матеріалів 90
Додаток В Баланс по ВАТ «Макарівський молочний завод» за 2007 рік 91
Додаток Г Звіт про фінансові результати по ВАТ «Макарівський молочний завод» за 2007 рік 93

Введение
Список литературы
Кол-во страниц 94
Стоимость 660 грн. / 2750 руб.
Номер работы 3055

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >