Облік, аналіз і аудит використання виробничих запасів підприємства

Тема Облік, аналіз і аудит використання виробничих запасів підприємства
Предмет Аудит
Вид работы Диплом
Год написания 2009
Оглавление ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ 5
1.1 Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності базового підприємства, його галузеві особливості та оцінка фінансового стану виробничих запасів 5
1.2 Економічна сутність об'єкта дослідження та нормативно-правова база регулювання його обліку та аудиту 18
1.3 Огляд літературних джерел за темою дослідження та обґрунтування методики обліку, аналізу та аудиту 29
РОЗДІЛ 2 ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 34
2.1 Організація обліку виробничих запасів 34
2.2 Аналітичний та синтетичний облік виробничих запасів 44
2.3 Фінансова звітність підприємств 50
2.4. Удосконалення організації та методології обліку виробничих запасів 53
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 56
3.1 Загальна оцінка виконання планових завдань та їх тенденцій 56
3.2 Факторний аналіз ступеня виконання планових завдань та їх динаміка 62
3.3 Виявлення резервів та обґрунтування заходів щодо їх впровадження 69
РОЗДІЛ 4 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 71
4.1 Організація проведення аудиту 71
4.2 Методика проведення аудиту виробничих запасів 80
4.3 Заключні процедури та рекомендації в результаті проведення аудиту 89
ВИСНОВКИ 95
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 98
ДОДАТКИ 102

Введение
Список литературы
Кол-во страниц 111
Стоимость 240 грн. / 1000 руб.
Номер работы 4043

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >