Методика й організація обліку, аудиту та аналізу фінансових результатів діяльності підприємства

Тема Методика й організація обліку, аудиту та аналізу фінансових результатів діяльності підприємства
Предмет Аудит
Вид работы Диплом
Год написания 2008
Оглавление ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДЯІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 8
1.1 Огляд та економіко-правовий аналіз нормативних актів та спеціальної літератури з питань обліку, аналізу та аудиту фінансових результатів діяльності 8
1.2 Економічна сутність фінансових результатів 11
1.3 Значення фінансових результатів в системі прийняття управлінських рішень 17
РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В ТОВ «СТАКО-ПОЛІМЕР» 29
2.1 Фінансовий облік результатів діяльності товариства 29
2.2 Особливості формування фінансових результатів за податковим обліком 55
2.3 Впровадження комп’ютерних технологій обліку фінансових результатів в ТОВ «Стако-полімер» 61
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИК АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 67
3.1 Економічний аналіз стану господарської діяльності ТОВ «Стако-полімер» 67
3.2 Впровадження методу аналізу беззбитковості 75
3.3 Обґрунтування моделі аудиту фінансових результатів 82
3.4 Результати апробації моделі аудиту фінансових результатів в умовах ТОВ «Стако-полімер» 91
ВИСНОВКИ 99
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 104
ДОДАТКИ 107

Введение
Список литературы
Кол-во страниц 114
Стоимость 300 грн. / 1250 руб.
Номер работы 3864

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >