Методика та організація обліку, аудиту та аналізу доходів від операційної діяльності (+ реферат)

Тема Методика та організація обліку, аудиту та аналізу доходів від операційної діяльності (+ реферат)
Предмет Аудит
Вид работы Диплом
Год написания 2007
Оглавление ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, АУДИТУ І АНАЛІЗУ ДОХОДІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 9
1.1 Економічна сутність доходів, їх класифікація та визнання 9
1.2 Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури 20
1.3 Доходи як об'єкт обліку, аудиту та аналізу 36
РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН І УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 38
2.1 Організаційні та технологічні особливості ДП «Юнітрейд-Світ» та їх вплив на організацію і методологію обліку доходів від операційної діяльності 38
2.2 Фінансовий облік доходів від операційної діяльності 45
2.3 Удосконалення податкового обліку доходів від операційної діяльності 66
2.4 Облік доходів у системі прийняття управлінських рішень 75
2.5 Організація обліку доходів від операційної діяльності у автоматизованих бухгалтерських системах 82
РОЗДІЛ 3 АУДИТ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДОХОДІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 93
3.1 Система показників, інформаційна база та основні методологічні прийоми аудиту та економічного аналізу 93
3.2 Методика аудиту доходів від операційної діяльності 96
3.3 Організація і методика економічного аналізу доходів від операційної діяльності 114
3.4 Методика факторного аналізу доходів від операційної діяльності 122
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 126
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 130
АНОТАЦІЯ 136
АННОТАЦИЯ 137
ANNOTATION 138
Додаток А 139
Основні техніко-економічні показники діяльності за 2002-2006 роки 139
Додаток А1 140
Додаток Б 144
Баланс ДП «Юнітрейд-Світ»за 2002 рік 144
Додаток В 146
Баланс ДП «Юнітрейд-Світ»за 2003 рік 146
Додаток Г 148
Баланс ДП «Юнітрейд-Світ»за 2004 рік 148
Додаток Д 150
Баланс ДП «Юнітрейд-Світ»за 2005 рік 150
Додаток К 152
Баланс ДП «Юнітрейд-Світ»за 2006 рік 152
Додаток Л 154
Звіт про фінансові результати за 2002 рік 154
Додаток М 156
Звіт про фінансові результати за 2003рік 156
Додаток Н 158
Звіт про фінансові результати за 2004 рік 158
Додаток О 160
Звіт про фінансові результати за 2005 рік 160
Додаток П 162
Звіт про фінансові результати за 2006 рік 162
Введение
Список литературы
Кол-во страниц 169
Стоимость 780 грн. / 3250 руб.
Номер работы 2659

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >