Методика і організація обліку та контролю грошових коштів на поточних та інших рахунках в банках в національній валюті

Тема Методика і організація обліку та контролю грошових коштів на поточних та інших рахунках в банках в національній валюті
Предмет Аудит
Вид работы Диплом
Год написания 2007
Оглавление ВСТУП 3
1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПОТОЧНИХ ТА ІНШИХ РАХУНКАХ В БАНКУ 6
1.1 Економічна сутність грошових коштів в діяльності підприємства 6
1.2 Огляд законодавчої та нормативної бази щодо грошового обігу в Україні 17
1.3 Теоретичні основи обліку і контролю грошових коштів на поточних та інших рахунках в банку в національній валюті 20
2 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПОТОЧНИХ ТА ІНШИХ РАХУНКАХ В БАНКУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ 28
2.1 Організація документообігу безготівкових розрахункових та депозитних операцій на підприємстві 28
2.2 Облік безготівкових розрахунків на підприємстві 40
2.3 Облік депозитних операцій на підприємстві 45
2.4 Порядок складання Звіту про рух грошових коштів 50
2.5 Сучасні комп’ютерні технології ведення обліку грошових коштів на поточних та інших рахунках банку 61
3 КОНТРОЛЬ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПОТОЧНИХ ТА ІНШИХ РАХУНКАХ В БАНКУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ 71
3.1 Методика контролю грошових коштів підприємства на його поточному та інших рахунках в банку 71
3.2 Контроль правильності складання Звіту про рух грошових коштів 80
3.3 Узагальнення та реалізація результатів проведення контролю грошових коштів на поточному та інших рахунках в банку в національній валюті 94
ВИСНОВОК 104
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 107
ДОДАТКИ 111

Введение
Список литературы
Кол-во страниц 117
Стоимость 900 грн. / 3750 руб.
Номер работы 2987

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >