Фінансова звітність підприємства та її аналіз + Доповідь

Тема Фінансова звітність підприємства та її аналіз + Доповідь
Предмет Аудит
Вид работы Диплом
Год написания 2010
Оглавление ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 8
1.1 Визначення основних понять дослідження: «бухгалтерський облік», «фінансовий аналіз», «фінансова звітність», «користувачі фінансової звітності» 8
1.2 Законодавчо-нормативна база фінансової звітності підприємства 14
1.3 Класифікація звітності 18
1.4 Вимога та принципи складання фінансової звітності підприємства 23
1.5 Виправлення звітних даних 25
1.6 Організаційно-економічна характеристика підприємства 29
РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ ОПЕРАЦІЙ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «Фенікс») 35
2.1 Організація обліку операцій з фінансовою звітністю 35
2.2 Баланс підприємства як найважливіша форма фінансової звітності 40
2.3 Звіт про фінансові результати як обов’язковий документ надання звітності підприємства 45
2.4 Фінансова звітність підприємства 49
2.5 Відображення руху грошових коштів у звітності 52
2.6 Аудит операцій підприємства фінансової звітності 57
2.7 Автоматизація обліку і аудиту фінансової звітності підприємства 70
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 76
3.1 Задачі та джерела інформації для аналізу 76
3.2 Аналіз показників фінансової звітності 83
3.3 Аналіз ефективності використання фінансової звітності 91
ВИСНОВКИ 99
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 103
ДОДАТКИ 108

Введение
Список литературы
Кол-во страниц 118
Стоимость 600 грн. / 2500 руб.
Номер работы 4365

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >