Форми і системи бухгалтерського обліку та їх вплив на формування управлінської інформації

Тема Форми і системи бухгалтерського обліку та їх вплив на формування управлінської інформації
Предмет Архитектура
Вид работы Диплом
Год написания 2013
Оглавление
ВСТУП 2
РОЗДІЛ І. Становлення та розвиток форм бухгалтерського обліку 4
1.1. Історичні аспекти становлення та розвитку бухгалтерського обліку 4
1.2. Економічна сутність поняття «форма обліку» та його значення в формуванні облікової інформації 32
1.3. Особливості міжнародного досвіду застосування форми бухгалтерського обліку 34
РОЗДІЛ ІІ. Стан та удосконалення форм бухгалтерського обліку в Україні 40
2.1. Зміст, стан та порядок застосування різних форм бухгалтерського обліку в Україні 40
2.2. Особливості та механізм використання форм бухгалтерського обліку 45
2.3. Переваги та недоліки різних форм бухгалтерського обліку та їх можливе удосконалення 65
РОЗДІЛ ІІІ. Формування управлінської інформації в системі бухгалтерського обліку 73
3.1. Порядок формування управлінської інформації в системі бухгалтерського обліку 73
3.2. Вплив застосування форм бухгалтерського обліку на формування управлінської інформації 80
3.3. Впровадження досвіду зарубіжних країн на удосконалення форм бухгалтерського обліку в вітчизняній практиці 82
ВИСНОВКИ 87
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 91
ДОДАТКИ 93

Введение
Список литературы
Кол-во страниц 98
Стоимость 660 грн. / 2750 руб.
Номер работы 89830

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа