Адміністративне право (шпори, шпаргалки, питання на іспит)

Тема Адміністративне право (шпори, шпаргалки, питання на іспит)
Предмет Административное право
Вид работы Контрольная
Год написания 2011
Оглавление 1.Адмінінстративне право як юридична наука і учбова дисципліна 2
2. Адміністративно-правовий статус іноземців, біженців, осіб без громадянства 3
3. Види адміністративних правових відносин. Вертикальні і горизонтальні адміністративно-правові відносини 4
4. Види реалізації норм адміністративного права (виконання, використання, додержання, застосування) 6
5. Види центральних органів виконавчої влади 7
6. Вимоги до застосування норм адміністративного права 8
7. Відокремлення адміністративного права від інших галузей права 9
8. Громадяни як суб’єкти адміністративного права 10
9. Державні службовці як суб’єкти адміністративного права 11
10. Джерела адміністративного права 12
11. Зміст державної служби 13
12. Зміст діяльності центральних органів виконавчої влади 14
13. Зміст служби в органах місцевого самоврядування 15
14. Інститут представників Президента України 16
15. Кабінет міністрів України у системі органів виконавчої влади України 17
16. Класифікація адміністративних послуг 18
17. Класифікація адміністративно-правових норм за спрямованістю змісту 19
18. Класифікація адміністративно-правових норм за адресатами або суб‘ктами 20
19. Класифікація адміністративно-правових норм за повнотою викладених велінь 21
20. Класифікація адміністративно-правових норм за ступенем спільності 22
21. Класифікація адміністративно-правових норм за галузевою належністю 23
22. Класифікація адміністративно-правових норм за межею дії 24
23. Класифікація адміністративно-правових норм за формою припису 25
24. Класифікація адміністративно-правових норм за юридичною силою 26
25. Міжнародний досвід та нормативно-правове регулювання інституту адміністративних послуг 27
26. Об‘єднання громадян як суб‘єкти адміністративного права 28
27. Органи виконавчої влади як суб‘єкти адміністративного права 29
28. Органи місцевого самоврядування як суб‘єкти адміністративного права 30
29. Особливості реалізації виконавчої влади в м.Київ 31
30.Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері міжгалузевого управління 32
31. Повноваження Президента у сфері виконавчої влади 33
32. Поліструктурність предмету адміністративного права 34
33. Поняття адміністративного права. Його соціальне призначення, предмет і метод. Система адміністративного права 35
34. Поняття адміністративно-правових відносин 36
35. Поняття та структура адміністративно-правової норми. Відзнаки адміністративно-правових норм від норм інших галузей права 37
36. Поняття та особливості адміністративних послуг 38
37. Порівняльний аналіз змісту державної служби і служби в органах місцевого самоврядування 39
38. Президент України як суб‘єкт адміністративного права 40
39. Президент як голова Ради національної безпеки і оборони 41
40. Реалізація виконавчої влади місцевих державних адміністрацій 42
41. Реалізація виконавчої влади органів місцевого самоврядування 43
42. Склад Кабінету Міністрів України та статус його членів 44
43. Соціальне призначення адміністративного права 46
44. Соціальні та юридичні ознаки суб‘єкта адміністративного права 47
45. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права 48
46. Співвідношення державного управління і виконавчої влади 49
47. Судове оскарження дій та рішень публічної адміністрації 50
48. Урядові комітети 51
49. Урядові органи державного управління 52
50. Установлення норм права 53

Введение
Кол-во страниц 54
Стоимость 300 грн. / 1250 руб.
Номер работы 4936

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >